Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling xxx kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden for generalforsamling xxxx i Kalundborg tennisklub:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Mads Storm, som modtager genvalg og Torben Anskjær, som ikke genopstiller.
6. Valg af suppleant

Evt. forslag skal afleveres til formanden, Mads Storm, senest 1 uge forinden generalforsamlingen.

Vi mangler en kasserer til bestyrelsen, så hvis der er en, som kunne tænke sig at besætte den plads, så er lejligheden der nu.

Datoen kommer senere

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com