Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 11. maj kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden for generalforsamling d.11. maj 2021 i Kalundborg tennisklub:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jan Sædder Nielsen, Anne Amtoft og Jeanet Jensen, som alle modtager genvalg.
6. Valg af suppleant

Referat:

1. Erik Terp blev valgt som dirigent.
2. Mads fremlagde beretningen for 2020, som var begrænset pga. covid19. Medlemstal:
2019: 117stk (34 juniorer, 3 ungjuniorer, 80 seniorer)
2020: 114stk (fordelingsnøgle som i 2019)
Pr. 2021.05.11 manglede 27 af dem som normalt tilmelder sig udendørssæsonen at betale.
Der er startet 5 nye begyndere fra gymnasiet til voksen-intro.

Vandforsyningen kører godt nu takket været Jans store indsats.
Stor ros til Jan for den store indsats generelt på alle områder til gavn for klubben.

Klubben arbejder på at få en udendørs padelbane. Jan og Jeanet har udarbejdet et oplæg til kommunen.
Mads og Erik har været til et møde om den nye indendørs padelbane for et evt. samarbejde.

3. Mads fremlagde det reviderede regnskab

4. Ingen indkomne forslag.

5. Jan Sædder, Jeanet og Anne Amtoft er genvalgte

6. Kasper Bromberg Sørensen stiller op som suppleant og bliver valgt

7. Tim fortsætter som revisor

8. Evt.: Jan og Jeanet har udarbejdet et oplæg til kommunen angående en ny padelbane på en af minibanerne. 2 firmaer har givet et bud på, hvordan det skulle udføres. Lys er nødvendigt for en udnyttelse af banen. Det kan evt. medføre, at vi får lys på bane 4 og 5.
Et flot stykke arbejde.

Kommentarer: Bedst med anlæggelse af 2 baner, dog skal vejen flyttes, hvis det skal kunne lade sig gøre.
Fitnesstennis kl. 10-11 lørdag ved Kapser.
Arbejdsdag i klubben med ca. 13-14 deltagere. Alle opgaver på listen blev udført. Deltagerne får en vinsmagning på et tidspunkt.Drop-in tennis tirsdag fra 18.30.
Engly laver et skur til boldkanonen. Det skulle være et skur med både bolde og boldkanon på bane 2.
16-5-21 Anne Amtof

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com