Generalforsamling 2020

Dagsorden for generalforsamling d. 5. marts 2020 i Kalundborg tennisklub:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Mads Storm og Torben Anskjær, begge modtager genvalg.
6. Valg af suppleant
Referat af generalforsamling 2020
Ad. 1 Jørgen Voss blev valgt som dirigent
Ad. 2 I 2019 havde klubben 117 medlemmer (Juniorer 34, ungseniorer 3 og seniorer 80).

Tennisåret 2019:

Angående banerne.
De blev klar lige før Påske. Desværre fik vi ikke vandet dem løbende, så meget af det nye grus blæste af. Der var jo først gang i banerne efter standerhejsning som var den 27/4. Så der har ikke været nok forbi til at vande.

Jan har løbende været i dialog med kommunen om problemet med det manglende vandtryk.
Den ansvarlig er Lone Himmelstrup. Hun er afdelingsleder lige under Jane Hall Christiansen.
Lone har forståelse for at sådan noget bare skal være i orden. Jan har deltaget i møde med hende og KA Vandforsyningen, hvor de har drøftet problemet. Samt talt en del gange i telefon med hende og skrevet med hende.
KA vandforsyning er kommet med en løsning. Som Jan ikke kender, men ved mødet som han var med til, talte de meget om en selvstændig forsyning (den løsning som han hele tiden har peget på) ville være bedst.
Lone har sagt at der kommer en løsning i år. Hun arbejder på at overbevise KA vandforsyning om, at de selv skal betale, da de i sin tid lavede en fejl.
Jan har sagt til Lone, at optimalt burde det være inden 1/4 at de skulle have lavet det nye vand. Hun er forstående, men vil ikke love noget.

Junior: Vi har haft juniortræning ude som vi plejer. Tilslutning størst før sommerferien og mindre efter. Det er set før.
Indendørs er vi på et sted mellem 12-16. Som noget nyt har vi også en times træning om lørdagen.

På single siden har vi har Jens Jacobsen U14 inde deltaget i SM januar 2019 og vandt bonus finalen.
Gabriela dos Santos U14 deltog ligeledes i SM. Kom ikke så langt. Men hun har spillet en række turneringer og dags dato er hun nr. 87 på U16 ranglisten.

Vi har haft to junior som har deltaget i Holdturneringen.
U12 B-række M/K. Det blev 4. plads ud af 5.
U16 B-række M/K. Det blev 3. plads ud af 6.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com