Generalforsamling 2018

Referat for generalforsamling afholdt torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19 i klubhuset.

Dagsorden for generalforsamling d. 8. marts 2018 i Kalundborg tennisklub:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Mads Storm og Torben Anskjær (begge modtager genvalg).
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Ad 1. Ebbe Glinsvad blev valgt

Ad 2. Beretning: Banerne er fine. Baner skal vandes før og efter spil ifølge Ib Rasmussen.
3 forskellige juniorturneringshold i 2017. U80 spillede mod Haslev. Samarbejdet fortsætter.
121 medlemmer – en stigning fra 110 medlemmer sidste år.
Sommerskole i mindre godt vejr. Juleturnering ved Erik Terp.
Motionistholdturnering: 4 Kalundborghold og 5 hold fra naboklubber.
Vandledningsproblemer: Udfordring med at finde årsagen. Jan S. og Mads S. undersøger med forsyningen.
Ubudne gæster: Køb af videoovervågning til klubhuset. Ny lås til klubhuset med sikkerhedsnøgle. Denne skal købes, hvis man ønsker adgang til klubhuset. Nuværende nøgle til banerne.

Ad 3. Regnskab: 2016 kontingent var ikke opdelt i sommer og vinter som i 2017. Lavere udgift til bogføring, da Torben A. som kasserer udarbejder regnskabet.
Vandudgift: Der er tilbagebetalt 12000 kr efterfølgende.

Ad 4. Indkomne forslag til behandling i bestyrelsen: Annette Santos foreslår familiemedlemskab og opslag om mobilepay på banerne, så det bliver nemmere at betale.
Ebbe Glinsvad mener, at indendørssæsonen starter sent. Andre klubber starter 1. sep. Flyverne fra hallen er i gang. Jan S. svarer, at” hallen” beder om, at holdene bruger hallen, når den er booket. Vedr. aflysninger fra hallens side p.g.a. andre arrangementer, der fortæller Ebbe G. at hallen ikke altid benyttes, når der er aflysninger. Hallen er lukket i julen, uge 7 mm. Jan S. fortæller, at kommunen spørger, om vi ønsker at benytte hallen i de perioder og klubben melder tilbage.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Mads S. og Torben A. er genvalgt

Ad 6. Valg af suppleant. Birgit T. er genvalgt

Ad 7. Valg af revisor. Tim Højlund Olsen er valgt som revisor og Jørgen Gjelstrup som suppleant.

Ad 8. Tim O. foreslår, at klubben øger udgifter til aktiviteter, der bl.a. kan give flere medlemmer.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com