Klubbens historie

Kalundborg Lawn Tennisklub blev dannet i 1909 af 13 medlemmer på det daværende hotel Postgaarden, hvor mange senere bestyrelsesmøder er blevet afholdt. Klubben startede med 1 bane men allerede i 1910 anlagdes endnu en bane.

Klubben har siden 1911 været medlem af Sjællands Lawn Tennis Union, i dag Sjællands Tennis Union.

Klubben havde i 1916 60 medlemmer, og kontingentet var på 15 kr. om måneden. I vintersæsonen afholdes 2 sammenkomster om måneden på hotel Postgaarden." Ved disse Lejligheder vil der da blive budt på musikalsk (vokal eller instrumental) Underholdning, Oplæsning, lidt dans samt Bord-tennis." (Uddrag fra Kalundborg Lawn Tennis Klubs forhandlingsprotokol 1917)

Det vedtagne ordensreglement fra 1.juni 1916 indeholder flg. paragraffer:
  1. Kun fodtøj uden hæle på benyttes på banerne.

  2. Medlemmerne medbringer selv tydeligt mærkede ketchere og bolde.

  3. Deltagerne i et spil er ansvarlige for samtlige i spillet anvendte bolde således at de deler eventuelle tab mellem sig.

  4. Efter endt spil skal nettene være sænkede. Ved bortgang fra banerne skal alt være aflåset.

  5. Henkasten af papir, cigarstumper, tændstikker og andet affald i pavillonen såvel som på banerne er forbudt.

  6. Hunde må ikke medtages.

  7. Tobaksrygning i pavillonen er forbudt.

  8. Medlemmerne har ingen adgang til de tilstødende haver og Vænget. Det er en aftale med disses ejere at tabte bolde leveres tilbage snarest.

  9. Medlemmerne har ret til vederlagsfrit at medtage deres udenbys gæster som tilskuere. Vil gæsterne deltage i spillet, betales 1 krone for hver påbegyndt uge, eller 25 øre pr. dag.

I 1925 nedlagdes banerne i Vænget og året efter etableres 2 nye baner ved Møllebakken. I 1934 rådede klubben over 3 baner på Møllebakken.

Det nuværende klubhus blev indviet i 1960. Det er opført af klubben, men kommunen ejer grunden.

I 1993 opførtes en 5. bane, samt 2 minibaner.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com