Bestyrelsens kontakt person for anlæg og klubhus meddeler

Alle medlemmer skal hjælpe til med at holde vores baner i en forsvarlig stand. Nogle opgaver kan klares i forbindelse med det daglige spil. Andre opgaver er mere komplekse.

Derfor har klubben i år indført et system, hvor hver bane vil have en Baneansvarlig, som i praksis skal tage sig af de mere komplekse opgaver i forbindelse med banepleje.

Hvis et medlem opdager et problem på en bane så giv en repræsentant fra bestyrelsen besked eller den Baneansvarlige. Her efter vil der blive taget aktion.

Nedenfor har vi organiseringen:

Baneansvarlig:


Rollerne som Baneansvarlig af:

Bane 1: Jan Sædder

Bane 2:

Bane 3:

Bane 4:

Bane 5:

Minibaner: Jan Sædder

Banekontakten:

Bestyrelsesmedlem som har ansvaret for anlæg og klubhus og banevedligehold. Tager beslutning omkring nyanskaffelser mv. og har kontakten til kommunen.

Rollen som Banekontakt varetages af: Jan Sædder.

Banerådgiver:

Erfarent medlem, som besidder erfaring omkring de praktiske forhold i forbindelse med banepleje. Bistår de baneansvarlig i tvivlsspørgsmål omkring udførelse af plejen og andre forhold.

Rollen som Banerådgiver varerages af: Jan Sædder.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com