Bestyrelsens kontakt person for anlæg og klubhus meddeler

Banernes kvalitet er vigtig for spillet. Derfor skal de vedligeholdes efter hvert spil.

De mere krævende opgaver i baneplejen sørger vores baneansvarlige for, men det menige medlem skal også give en hånd med - og hvis der er større problemer – skal man huske at give besked til banekontakt ved at skrive på en liste, som hænger i klubhuset. Hvorefter der vil blive taget aktion. Enten af den baneansvarlige eller af banekontakten.

Grusbaner:
Grusbanerne må kun betrædes med tennissko.

Løbesko og andre sko med kraftigt mønster i sålen laver mærker i banerne og ødelægger toplaget og må derfor ikke anvendes.

Før der spilles:

Vand banen om nødvendigt – i de varme sommermåneder er det sjældent, det ikke er nødvendigt. Fej evt. linjerne.

Vanding er vigtig. Det holder spillefladen smidig og fast. Gruset bliver på banen og ender ikke i naboernes haver. Våde, glatte baner evt. med pytter må der under ingen omstændigheder spilles på.

Mens der spilles:

Er uheldet ude, og der bliver lavet et hul i banen, så dæk det til med grus og tramp det til. Så kommer der ikke så mange forkerte opspring.
Ved at lukke hullerne straks er chancen for at banen tager varig skade minimeret.

Løse linjer stampes fast.

Efter spillet:

Læg gruset på plads; Dvs. brug gerne skraber de steder, der har været huller og fej herefter. Fej i en spiralform. Brug af skraber er vigtigt - især ved sæsonstart. Det er med til at holde spillefladen jævn.

Ved at feje i en spiral holdes gruset på spillefladen. Start helt ude ved hegnet og fuldend spiralen ca. ved servelinjen og træk så kosten ud på plads.

Undgå at løfte kosten. Det giver grusvolde med fejlopspring til følge.

Fejer du helt ud mod hegnet og får lagt gruset bag baglinien på plads, undgås lavninger på banen og banen virker mere indbydende for de næste.

En anden fordel ved at komme helt ud til hegnet er at vi minimerer ukrudt.

Ovenstående omkring fejningen gælder også kunststofbanerne - bane 1 og minitennisbanerne.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com