Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19 i klubhuset.

Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal afleveres til formanden senest d. 28. april 2019.

Dagsorden for generalforsamling d. 7. marts 2019 i Kalundborg tennisklub:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jan Sædder, Anne Amholt og Birgit Tangbjerg (alle 3 modtager genvalg).
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Referat af generalforsamling 2019
Ad. 1 Jørgen Voss blev valgt
Ad. 2 I 2018 havde klubben 124 medlemmer ( 73 mænd og 71 damer). Banerne var gode. Videoovervågning er opsat. Der har ikke været indbrud eller andre problemer siden hen. Desuden er nøglerne til klubhuset blevet skiftet.
Holdkampe: Klubben har haft U14 juniorhold og U18 juniorhold i sæsonen. Jan Sædder har overtaget motionistholdturneringen.
Sommerskole i 2018 med færre deltagere grundet et rykket tidspunkt til uge 31.
Vandproblem i klubhus og på baner skyldes en underdimensioneret rørføring. Pt. afholdes møder med kommunen m.h.p. en ændring af rørføringen.
Juleturnering i Slagelse.
Træningstilbud til juniorer tirsdag og torsdag i Rynkevangshallen. Samt ekstra lørdagstræning i 2 timer for interesserede juniorer.
Ad. 3 En del af opsparingen er investeret i obligationer. Det skyldes, at banken tog minusrenter på opsparingskontoen. Regnskabet er godkendt.
Ad. 4 Annette Santos foreslog at få uddannet en referee til klubben for at kunne afholde turneringer, skabe liv i klubben og tjene penge på turneringer.
Hun mente også, at facebooksiden skulle gøres aktiv. Dertil kommenterede Mads S. at der skulle ildsjæle til at tage sig af det.
Tim Olsen foreslog at udarbejde en vision for klubben. Mads S. påpegede at der er brug for hjælp/nye ideér og energi til arbejdet f.eks. i et aktivitetsudvalg. Og forslog at der afholdes et møde med bestyrelse og interesserede hvilket blev aftalt.
Ad. 5 Jan Sædder og Anne Amtoft er blevet genvalgt. Jeanet B. Jensen er nyvalgt i bestyrelsen.
Ad. 6 Birgit Tangbjerg er blevet valgt som suppleant
Ad. 7 Tim Højlund Olsen er blevet valgt som revisor
Ad. 8 Plæneklipper er købt, boldfartmåler til træning indkøbes, klubhuset skal have maling udendørs (aktivitetsweekend er en mulighed)

090319 Anne Amtoft

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com