Bestyrelsens kontakt person for anlæg og klubhus meddeler

Ud over det daglige vedligehold, som udføres i forbindelse med spillet, vil der være nogle opgaver, som kræver mere erfaring.

Derfor har hver bane en baneansvarlig, som typisk har en række hjælpere bag sig. De baneansvarlige referer ind til banekontakten, som er den person i bestyrelsen, som har ansvaret for banerne, areal og klubhus.

Banekontakten tager beslutninger omkring nyanskaffelser mv. og har kontakten til kommunen. Kommunen varetager vedligeholdelse af områderne uden for banerne.

For at sikre at de baneansvarlige har den nødvendige viden omkring banepleje, vil der blive afholdt internt kursus af klubbens banerådgiver, som har stor erfaring indenfor dette felt.

I løbet af tennis sæsonen vil banerådgiveren bistå de baneansvarlige i tilfælde af tvivlsspørgsmål.


Banepleje:
Nedenfor er i grove træk sammenfattet de opgaver der er for de baneansvarlige. En mere uddybende gennemgang kommer i forbindelse med det interne kursus, som banerådgiveren afholder.

Banens tilstand skal tilses. Start f.eks. med at se på listen i klubhuset om der er nogen medlemmer, som har observeret noget. Hvis forholdet kan udbedres, så laves der en kvittering på listen. Hvis forholdet ikke kan udbedres af den baneansvarlige vil baneformand sammen med banerådgiver se på det.

Ellers gennemgås banen.

Er der kommet huller i toplaget, lukkes de med foden eller en skraber, inden banen fejes. Tramper kan evt. anvendes.

I de tilfælde hvor der har samlet sig meget løst grus, typisk langs hegnet fjernes dette. Derefter udlægges nyt grus på de slidte områder (typisk ved bag- og servelinier samt langs linier).

Til det formål forefindes nyt grus på pallerne i umiddelbart nærhed af banerne.

Banen skal være fugtig, inden gruset udlægges - banen gennemvandes.


Ligeledes skal det tilses om linierne sidder fast. Hvis de har løsnet sig vandes der koncentreret i området, løst grus skrabes omkring, hvorefter der stampes systematisk.

Ukrudt i baneområdet fjernes. Periodevis vil klubben stille ukrudtsprøjte middel tilråde. Det samme gælder mos, hvor der anvendes jernvitriol.


Blade og andet samles. Ligeledes tømmes skraldespanden på banen.


Vedligehold af udstyr:

Hver baneansvarlig vil være udstyret med en B-nøgle, som vil anvendes til værkstedsbunkeren.

I værkstedsbunkeren forefindes håndværktøj, som kan anvendes efter behov.

Ligeledes forefindes diverse reserve udstyr som kan tages, hvis noget af bane udstyret ikke umiddelbart kan laves eller er i sådan en stand at det skal kasseres.

I disse tilfælde informeres baneformanden (Jan Sædder), således denne sikre indkøb af nyt.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com