Kalundborg Tennisklub – Møllebakken - Kalundborg

Klubbens baner og klubhus er på Møllebakken 40B, drej op ad vej ved Valentin Jensensvej 29, 4400 Kalundborg, kalundborgtennisklub@gmail.com

Hvis du er ny og har lyst til at spille, så send en mail til klubben for nærmere information.

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2024

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 27. april 2024 kl. 10 i Klubhuset.

Eventuelle forslag skal afleveres til formanden senest d. 10. april 2024.

Dagsorden for generalforsamling Kalundborg tennisklub:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Mads som ikke genopstiller og Kasper som genopstiller.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Hvis der er medlemmer, som har interesse i at blive suppleant eller medlem af bestyrelse er disse meget velkomne. Henvendelse sker til formanden.

Standerhejsning

Lørdag den 27/4-27 kl 10:00

Standerhejsningen i år er sat til lørdag den 27/4-24.
I den forbindelse afholder vi også generalforsamling, som vi starter med kl 10:00, hvorefter Standerhejsningen følger.


Fælles arbejdsdag, hvor vi gør banerne klar, fastsættes, når vi har fået besked fra kommunen om, hvornår de agter at klare gøre grusbanerne.
Sommer kontingent 2024

Kontingent sommersæsonen indtil oktober 2024:

Senior 950,- kr.
Junior 650 kr. Inklusiv 2 x 1 times træning om ugen.
Passiv 300 kr. Pause i spillet, men stadig aktiv på fællesskabet.

Kontingent for sommeren 2024 betales inden d. 1.5 via MOBILPAY 85640 eller bankoverførsel til klub­bens bank­konto: Sparekassen Sjælland-Fyn, reg.nr. 0516 konto nr. 415336.

Klubben anbefaler i år MOBILPAY.
Husk at angive hvem der indbetales for. Oplysningen skal være:
Medlemsnr. / navn. Samt det vigtigste hvad indbetalingen dækker (f.eks "sommer kontingent" eller "bolde" osv.)

Medlemslisten opdateres løbende og mindst én gang pr. uge.
Bookning kan ikke foretages før betalingen er registreret. Der kan derfor gå tid mellem betalingen og vores registrering.

Juniortræning - træning

Indendørs junior træningen er startet. Foregår i Rynkevangshallen.

Hvis der er nogle juniorer, som gerne vil prøve tennis, er de velkomne at komme tirsdage eller torsdage kl 16.
Vi har låne ketcher og man må gerne prøve at komme 3-4 gange inde man bestemmer sig.ONLINE INDMELDELSE

Man kan melde sig ind i klubben online:
Klik her

Læs nærmere om online indmeldelse her:

OPDATERING AF MEDLEMSOPLYSNINGER

Alle medlemmer bedes gå ind på kalundborgtennisklub.memberlink.dk og opdatere egne data, specielt email-adressen og telefonnummer, som bruges til medlemsudsendelser af nyheder og beskeder.

Glemt medlemsnummer?

Jeg kan ikke huske mit medlemsnummer. Skriv dit telefonnr eller mailadresse her:
og

Rabat aftale

Klubben har fået en god klub aftale med Transocean Sport A/S.

Kik nærmere unde menu punkt "sponsorer".

Bolde

Tennisbolde 4 stk. Gule. Pris 80 kr.
Tennisbolde 4 stk med grøn plet. Pris 80 kr


Kan købes hos Jan Sædder

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com